Welsh Folk Tales - Peter Stevenson

Product code: 9780750966047
£12.99

A celebration of unique Welsh stories - a selection of folk tales, true tales, tall tales, myths, gossip, legends and memories from the Ceredigion based story teller Peter Stevenson.


There is a Welsh word ' 'Chwedlau' which means myths, legends, folk tales and fables, and also sayings, speech, chat and gossip. If someone says, ‘Chwedl Cymraeg?’ they are asking, ‘Do you speak Welsh?’ and ‘Do you tell a tale in Welsh?’ Here is the root of storytelling, or ‘chwedleua’, in Wales. It is part of conversation.

Publisher: The History Press
Pages: 270
Hardback
Language: English

 


​​​​​​​Dathliad o straeon Cymreig unigryw - detholiad o straeon gwerin, hanesion gwir, straeon celwydd golau, mythau, clecs, chwedlau ac atgofion gan yr adroddwr straeon adnabyddus o Geredigion, Peter Stevenson.

Mae’r gair Cymraeg 'Chwedlau' yn gallu golygu amrywiaeth helaeth o wahanol bethau fel yr awgrymir uchod. Os ydi rhywun yn dweud, ‘Chwedl Cymraeg?’ maent yn gofyn, ‘A ydych yn siarad Cymraeg?’ a ‘A ydych yn adrodd stori yn Gymraeg?’ Dyma wraidd adrodd straeon, neu ‘chwedleua’, yng Nghymru. Y mae’n rhan o sgwrsio.

Cyhoeddwr: Y Wasg Hanes
Tudalennau: 270
Clawr caled
Iaith: Saesneg​​​​​

​​​​​​​Brand The History Press
Product Code 9780750966047