Weather Station | Gorsaf Dywydd - Kidzlabs

£13.99

Ultra smart weather station - keep track of weather changes, learn facts about the weather and do experiments on the greenhouse effect. Some assembly required.

Age 8 upwards

Children love these fascinating mechanical kits from Kidzlabs. Educational and Innovative, they will trigger children's minds about science and mechanics. All easy to assemble and fun to explore.

Gorsaf dywydd glyfar - cofnodwch newidiadau yn y tywydd, dysgwch ffeithiau am y tywydd a gwnewch arbrofion ar effaith y tŷ gwydr. Angen rhywfaint o osod at ei gilydd.

Yn addas ar gyfer 8 oed a throsodd.

Mae plant wrth eu bodd efo’r pecynnau mecanyddol hyn o Kidzlabs. Yn addysgol ac yn ddyfeisgar ac yn gwneud iddynt ymddiddori mewn gwyddoniaeth a mecaneg. Yn rhwydd ac yn hwyliog.

Technical specifications

Brand Kidzlabs
Condition New