Valley Mill: Sebon Bergamot a Basil | Bergamot and Basil Soap

£4.99

Bergamot and Basil Soap 100g

The combination of bergamot and basil has created a handmade soap which is refreshing and revitalising, without being harsh or abrasive.

Made by hand at Valley Mill’s workshop in South Wales, these natural soaps are gentle and kind to your skin.

This 100% natural bergamot & basil soap contains the following nourishing essential oils:

- Shea butter
- Sweet almond oil
- Coconut oil
- Mango butter
- Olive oil
- Castor oil

 


Sebon Bergamot a Basil 100g

Mae’r cyfuniad o bergamot a basil wedi creu sebon a wnaethpwyd â’r llaw sy’n adfywiol ac yn iachusol heb fod yn galed neu’n ffrithiol.

Wedi eu gwneud â’r llaw yng ngweithdy Valley Mill yn Ne Cymru, mae’r sebonau naturiol hyn yn ysgafn ac yn garedig i’ch croen.

Mae’r sebon bergamot & basil 100% naturiol hwn yn cynnwys yr olewon hanfodol maethlon canlynol:

- Menyn Shea
- Olew almwn melys
- Olew cneuen goco
- Menyn Mango
- Olew olewydd
- Olew castor

.

Brand Valley Mill