Valley Mill - Set o 6 mat diod Draig Goch | 6 piece Welsh Dragon Coaster set

Out of stock
£21.99
Sori, mae’r eitem hon unai allan o stoc neu mae’r argaeledd yn gyfyng. | Sorry, this item is either out of stock or of limited availability. Thank you.


6 piece coaster set engraved with an image of the Welsh dragon across all 6 coasters.

Details: Hand cut coasters in 6mm Welsh slate from Valley Mill

 

Each coaster approx: 100mm x 100mm.
With protective pads and treated to prevent staining.

Presented in a card gift box decorated with the Valley Mill logo.

 

Set 6 darn o fatiau diod gyda delwedd o’r Ddraig Goch wedi’i hengrafio ar bob un

Manylion: Matiau wedi eu torri â’r llaw o lechen Gymreig 6mm o Valley Mill

Pob mat tua: 100mm x 100mm.
Gyda phadiau i’w hamddiffyn ac wedi eu trin er mwyn arbed staenio.

Cyflwynir mewn blwch wedi’i addurno gyda logo Valley Mill.

Brand Valley Mill