V&A: Fforch a Thrywel Glas - Kilburn - Trowel and Fork Blue

Out of stock
£22.99
Sori, mae’r eitem hon unai allan o stoc neu mae’r argaeledd yn gyfyng. | Sorry, this item is either out of stock or of limited availability. Thank you.

Kilburn Blue Fork and Trowel

A durable and finely made pair of gardening tools featuring a blue print adapted from a textile design by William Kilburn, (1745-1818). The set Includes a hand trowel and garden fork, and is presented in a patterned box.

Fforch a Thrywel Glas Kilburn

Pâr o arfau garddio cadarn a deniadol yn nodweddu print glas yn seiliedig ar ddyluniad tecstil gan William Kilburn (1745-1818). Mae'r set yn cynnwys trywel llaw a fforch arddio ac fe'i cyflwynir mewn blwch patrymog.

Brand Victoria & Albert Museum