T'Rydym ar gau ar hyn o bryd. Bydd archebion a wneir 'nawr yn cael eu hanfon allan ar: anhysbys --- We are currently closed. Orders placed now will be despatched on: Unknown

Tony White

ac yn gweithio ar ystad hanesyddol yr Hafod yng Nghwmystwyth, Canolbarth Cymru. Maent yn cynhyrchu crochenwaith stiwdio cyfoes i'w dyluniadau eu hunain. Mae Tony White yn aelod proffesiynol o Gymdeithas Crochenwyr Crefft Prydain Fawr.

 

Tony and Barbara White live and work on the historic Hafod Estate in Cwmystwyth, Mid Wales. They produce contemporary studio pottery to their own designs.
Tony White is a professional member of the Craft Potters Association of Great Britain

0 Products

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS