T'Rydym ar gau ar hyn o bryd. Bydd archebion a wneir 'nawr yn cael eu hanfon allan ar: anhysbys --- We are currently closed. Orders placed now will be despatched on: Unknown

Tocynnau Anrheg Canolfan y Celfyddydau | Arts Centre Gift Vouchers

Os 'rydych yn 'nabod rhywun sy'n hoffi Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 'rydych yn nabod rhywun a fydde'n ei hoffi llawer mwy pe bai eu treuliau yn cael eu talu!
'Rydym bellach yn gwerthu tocynnau anrheg y gellir eu defnyddio yn y Swyddfa Docynnau, y Siop Grefft a Dylunio, y Siop Lyfrau a'r Oriel.  Gallwch brynu tocynnau i siwtio'ch poced, gwerth £10.
Os ‘rydych yn archebu tocynnau anrheg yn unig, codir tâl postio o £1.00 yn y DU. Dewiswch yr opsiwn cludo hwn wrth gwblhau eich archeb.


If you know someone who likes the Aberystwyth Arts Centre then you know someone who would like it even more if their expenses were paid!
Art Centre gift vouchers can be redeemed at the Arts Centre's Box Office, Craft & Design Shop, Bookshop, and Gallery. Available here in multiples of £10, you can buy Aberystwyth Arts Centre gift vouchers whatever your budget.

If only ordering gift vouchers, the postage charge for a UK delivery will be £1.00. Please choose this delivery option at the checkout

0 Products
SHIPPING WORLDWIDE
SECURE PAYMENTS
SHIPPING WORLDWIDE
SECURE PAYMENTS