The Muddles

The Muddles

£12.99
Only  3 left in stock!
Description

Gêm Gardiau Creu Creadur Rhyfedd

Mae Muddles yn gymysgedd o ddau anifail go iawn. Mae Pog yn hanner mochyn, hanner broga. Y mwyaf anghyffredin y cymysgedd, y mwyaf y pwyntiau a enillir. Y gorau yw Bellyfish, hanner gwenynen, hanner sglefren fôr.

Mae angen dewis y Cardiau Anifail gorau a chreu’r cyfuniadau mwyaf dyfeisgar. Os ydi chwaraewr arall yn cymryd eich syniad, gallwch ei ddwyn!

Oedran: 6+ | Chwaraewyr: 2-4 |15 munud o amser chwarae
Maint: 130 x 100 x 50mm


A Curious Creature-Making Card Game

Muddles are a mix of two real animals. So Pog is half pig, half frog. Obviously. The rarer the muddle, the more points you collect. The best is a Bellyfish, half bee, half jellyfish.

You’ll need all these to pick the best Animal Cards and make the most valuable Muddles. If another player makes the Muddle you want, you can always steal it!

Age: 6+ | Players: 2-4 |15 minutes play time
Size: 130 x 100 x 50mm

More Details
  • Brand:
    Big Potato
  • Product Code:
    5060579760571
product review overlay image

Customer reviews

No reviews left yet
Write a review

No reviews have been left for this product, be the first to leave a review

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS