'The Architecture of Wales' - John B Hilling

Out of stock
£27.00
Sori, mae’r eitem hon unai allan o stoc neu mae’r argaeledd yn gyfyng. | Sorry, this item is either out of stock or of limited availability. Thank you.


'Architecture of Wales, The - From the First to the Twenty-First Century' - John B. Hilling

The Architecture of Wales is a comprehensive volume reflecting two thousand years of the nation's history, cultural and working life. Illustrated with 268 colour and black-and-white photographs, drawings, plans and maps.

Language: English

Hardcover; 320 pages

 

'Architecture of Wales, The - From the First to the Twenty-First Century' - John B. Hilling

Cyfrol gynhwysfawr sy'n adlewyrchu dwy fil o flynyddoedd o hanes, diwylliant a gwaith cenedl y Cymry drwy gyfrwng pensaernïaeth. Cynhwysir 268 o ffotograffau lliw a du-a-gwyn, dyluniadau, cynlluniau a mapiau.
​​​​​​​

Llaith: Saesneg

Clawr caled;  320 tudalennau