Soda Can Robug | Can Soda Robug - KidzLabs

£13.99

Recycle a soda can and turn it into a cool robotic bug. Switch it on and watch it vibrate causing it to slide across the floor. It even emits a "buzz" as it moves along - just like a real bug. It's an awesome robotic science kit.

Suitable for ages 8 upwards

You need to recycle a soda can to complete the project

Children love these fascinating mechanical kits from Kidzlabs. Educational and Innovative, they will trigger children's minds about science and mechanics. All easy to assemble and fun to explore.

Requires 2 x AA batteries - not included.

Ailgylchwch gan soda a throwch ef yn bryfyn robotig cŵl. Gwyliwch ef yn dirgrynu ac yn llithro ar draws y llawr. Mae hyd yn oed yn gwneud sŵn "buzz" - jyst fel pryfyn go iawn. Dyma becyn gwyddoniaeth robotig bendigedig.

Yn addas ar gyfer 8 oed a throsodd.

Mae angen ailgylchu can soda i gwblhau’r prosiect. 

Mae plant wrth eu bodd efo’r pecynnau mecanyddol gwych hyn gan Kidzlabs. Yn addysgiadol ac yn ddyfeisgar, maent yn dysgu plant am wyddoniaeth a mecaneg. Yn hwyliog ac yn hawdd i’w rhoi at ei gilydd.

Angen 2 x batri AA (heb eu cynnwys).

Technical specifications

Brand Kidzlabs
Condition New