Smart Robot - Kidzlabs

£17.99


A smart robot that changes direction when it hits an obstacle. No remote control or programme chips - it moves as if it has a brain.

Children love these fascinating mechanical kits from Kidzlabs. Educational and Innovative, they will trigger children's minds about science and mechanics. All easy to assemble and fun to explore.

Requires 2 x AA batteries (not included).

Robot clyfar sy’n newid cyfeiriad  pan mae’n taro rhwystr. Dim rheolaeth o bell neu sglodion rhaglennu - mae’n symud fel pe bai’n gallu meddwl ei hun!  

Mae plant wrth eu bodd efo’r pecynnau mecanyddol gwych hyn gan Kidzlabs. Yn addysgiadol ac yn ddyfeisgar, maent yn dysgu plant am wyddoniaeth a mecaneg. Yn hwyliog ac yn hawdd i’w rhoi at ei gilydd.

Angen 2 x batri AA (heb eu cynnwys).

Technical specifications

Brand Kidzlabs
Condition New