Sharpener Desk Tidy | Dyfais i Dacluso eich Desg - Suck UK
Sharpener Desk Tidy | Dyfais i Dacluso eich Desg - Suck UK
Sharpener Desk Tidy | Dyfais i Dacluso eich Desg - Suck UK
Sharpener Desk Tidy | Dyfais i Dacluso eich Desg - Suck UK
Sharpener Desk Tidy | Dyfais i Dacluso eich Desg - Suck UK

Sharpener Desk Tidy | Dyfais i Dacluso eich Desg - Suck UK

Product code: 5060043064044
£15.99

Yes, that's right, it's a giant pencil sharpener. Not for giant pencils though, (sorry), but for all the other stuff that just accumulates on your desk. Presented in an attractive card box and available as light or dark

Design: Jamie + Mark Antoniades

Material: Rubber wood and stainless steel

Height: 118mm

Rubberwood is highly sustainable. After around 30 years of producing natural latex sap the Rubber trees are harvested for their high quality wood and new trees planted. Since the trees are not felled specifically for timber use, Rubberwood is considered to be ecologically sound, simply using up a waste product of the latex production industry.


Ie, ‘rydych yn iawn, mae’n ddyfais enfawr i roi min ar eich pensiliau. Ond dim ar gyfer pensiliau enfawr (sori), ond i ddal yr holl stwff sy’n crynhoi ar eich desg. Cyflwynir mewn blwch cerdyn deniadol ac ar gael mewn deunydd golau neu dywyll.

Dyluniad: Jamie + Mark Antoniades

Deunydd: Pren rwber a dur gloyw

Uchder: 118mm
Mae pren rwber yn gynaliadwy iawn. Ar ôl tua 30 mlynedd o gynhyrchu sap latecs naturiol mae’r coed Rwber  yn cael eu cynaeafu am eu pren ansawdd uchel a phlennir coed newydd. Gan nad yw’r coed yn cael eu torri’n benodol at ddefnydd coedio, fe’u ystyrir i fod yn gadarn yn ecolegol, yn defnyddio i fyny gwastraff o’r diwydiant cynhyrchu latecs.

Brand Suck UK
Code 5060043064044
Condition New