Set Celf Printio Bysedd | Finger Printing Art Set

£8.99

Turn your fingerprints into colourful creatures, flowers and characters. Add faces and features with rubber stamps. Create personalised greetings cards or tiny work of art. All fingers and thumbs! Make your own world - people, animals, birds, flower, plants...

  • Press your finger on the inkpad
  • Print your finger onto a sheet of paper
  • Add faces and hands with rubber stamps
  • Complete your designs with the coloured pencils

Each tin contains:

3 x coloured ink pads

10 x rubber stamps

10 x colouring pencils

Tin dimensions: 190 x 85 x 28mm.


Trowch olion eich bysedd yn greaduriaid, blodau a chymeriadau lliwgar. Ychwanegwch wynebau a nodweddion gyda stampiau rwber.  Crëwch gardiau cyfarch personol neu weithiau celf bychain. Crëwch eich byd eich hun - pobl, anifeiliaid, blodau, planhigion...

  • Pwyswch eich bys ar y pad inc
  • Printiwch eich bys ar ddalen o bapur  
  • Ychwanegwch wynebau a dwylo gyda stampiau rwber
  • Cwblhewch eich dyluniadau gyda’r pensiliau lliw

Mae pob tun yn cynnwys:

3 x pad inc lliw

10 x stamp rwber

10 x pensil lliwio

Maint y tun: 190 x 85 x 28mm.

Brand NPW