Sebon Cole & Co Soap - Pomgranad | Pomengranate

£3.99


80g soap made and fi­nished
by hand in Wales with the fresh, fruity scent of Pomenegranate
SLS free. Non-palm oil soap base.

Cole & Co opened in Beaumaris, Anglesey in 2000 with a mission was to offer a range of products that were not found on the high street. That aim hasn't changed and they work hard to track down the original and the quirky with an emphasis as always on style and quality.

Sebon 80g a wnaethpwyd ac a orffennwyd â’r llaw yng Nghymru gyda phersawr ffres, ffrwythaidd Pomgranad
Heb SLS. Sebon heb olew palmwydd

Agorodd Cole & Co ym Miwmares ym Môn yn 2000 gyda’r bwriad o gynnig amrediad o gynnyrch nad oedd ar gael ar y stryd fawr. Nid yw’r bwriad hwnnw wedi newid ac maent yn gweithio’n galed i ddod o hyd i’r gwreiddiol a’r mympwyol gyda’r pwyslais bob tro ar steil ac ansawdd.

Brand COLE & CO