Sebon Cole & Co Soap - Plain & Simple/Plaen a Syml

Out of stock
£3.99
Sori, mae’r eitem hon unai allan o stoc neu mae’r argaeledd yn gyfyng. | Sorry, this item is either out of stock or of limited availability. Thank you.

80g soap. Plain and simple – no scent
SLS free. Non-palm oil soap base.

SLS free. Non-palm oil soap base

Cole & Co opened in Beaumaris, Anglesey in 2000 with a mission was to offer a range of products that were not found on the high street. That aim hasn't changed and they work hard to track down the original and the quirky with an emphasis as always on style and quality.Sebon 80g. Plaen a Syml - dim persawr.

Heb SLS. Sebon heb olew palmwydd

Agorodd Cole & Co ym Miwmares ym Môn yn 2000 gyda’r bwriad o gynnig amrediad o gynnyrch nad oedd ar gael ar y stryd fawr. Nid yw’r bwriad hwnnw wedi newid ac maent yn gweithio’n galed i ddod o hyd i’r gwreiddiol a’r mympwyol gyda’r pwyslais bob tro ar steil ac ansawdd
 Technical specifications

Condition New