Sebon Cole & Co Soap - Lili’r Maes | Lily of the Valley

£3.99


80g soap made and fi­nished by
hand in Wales, with the gorgeous scent of Lily of the Valley.


SLS free. Non-palm oil soap base

Cole & Co opened in Beaumaris, Anglesey in 2000 with a mission was to offer a range of products that were not found on the high street. That aim hasn't changed and they work hard to track down the original and the quirky with an emphasis as always on style and quality.

Sebon 80g a wnaethpwyd ac a orffennwyd â’r llaw yng Nghymru, gyda phersawr bendigedig Lili’r Maes.


Heb SLS. Sebon heb olew
palmwydd

Agorodd Cole & Co ym Miwmares ym Môn yn 2000 gyda’r bwriad o gynnig amrediad o gynnyrch nad oedd ar gael ar y stryd fawr. Nid yw’r bwriad hwnnw wedi newid ac maent yn gweithio’n galed i ddod o hyd i’r gwreiddiol a’r mympwyol gyda’r pwyslais bob tro ar steil ac ansawdd

Brand COLE & CO