Sea Herbs: Gwymon Môr-wiail Glaswellt | Grass Kelp Seaweed

Out of stock
£3.50
Sori, mae’r eitem hon unai allan o stoc neu mae’r argaeledd yn gyfyng. | Sorry, this item is either out of stock or of limited availability. Thank you.

A sachet of grass kelp seaweed flakes, perfect for adding an interesting flavour to a variety of dishes.
20g


Cannot guarantee crustacean/mollusc free


Cwdyn o fflochiau gwymon môr, yn ddelfrydol ar gyfer ychwanegu blas diddorol at amrywiaeth o brydau bwyd. 20g

Ni fedrir gwarantu nad ydynt yn cynnwys crammenog/molwsg