Sea Herbs: Gwymon Môr-wiail | Kelp Seaweed

Out of stock
£3.50
Sori, mae’r eitem hon unai allan o stoc neu mae’r argaeledd yn gyfyng. | Sorry, this item is either out of stock or of limited availability. Thank you.

Dried Kelp seaweed flakes in a handy resealable pouch. 20g

Kelp works well when its cooked in a casserole or slow cooker dish, it brings enormous depth of flavour.
Cannot guarantee crustacean/mollusc free


Fflochiau gwymon môr sych mewn cwdyn ailseliadwy hwylus. 20g

Mae gwymon yn gweithio'n dda pan mae'n cael ei goginio mewn caserol neu ffwrn araf; mae'n ychwanegu'n fawr at y blas.
Ni fedrir gwarantu nad ydynt yn cynnwys crammenog/molwsg