Sea Herbs - Gwymon Delysg | Dulse Seaweed

Out of stock
£3.50
Sori, mae’r eitem hon unai allan o stoc neu mae’r argaeledd yn gyfyng. | Sorry, this item is either out of stock or of limited availability. Thank you.

A sachet of fragrant dulse seaweed flakes, perfect for seasoning a variety of dishes. 30g 
All in a handy resealable pouch

Cannot guarantee to be crustacean/mollusc free

 


Cwdyn o fflochiau gwymon môr persawr, yn berffaith ar gyfer rhoi blas ar amrywiaeth o brydau bwyd. 30g.
Y cyfan mewn cwdyn ailseliadwy hwylus

Ni fedrir gwarantu nad ydynt yn cynnwys crammenog/molwsg