Qwordie

Qwordie

£20.00
Only  1 left in stock!
Description

Qwordie

Mae Qwordie yn gymysgedd grêt o gwis a gêm geiriau.  Nid ydych yn ennill trwy wybod yr atebion yn unig, ond trwy eu sillafu allan gyda’r llythrennau yr ydych yn eu casglu a’u dwyn. Cadwch eich llygad ar eich cyd chwaraewyr, blociwch nhw pan y medrwch, gamblwch ar y llythyren nesaf a rasiwch at y llinell derfyn.  

Oedran: 14+ | Chwaraewyr: 2+

Maint: 210 x 120 x 120mm


Qwordie

Qwordie is a great mix of a quiz and a word game. You don't win by just knowing the answers, but by spelling them out with the letters you collect and steal. Keep your eye on your opponents, block them when you can, gamble on the next letter and race to the winning line.

Age: 14+ | Players: 2+

Size: 210 x 120 x 120mm

More Details
  • Brand:
    Big Potato
  • Product Code:
    640864216362
product review overlay image

Customer reviews

No reviews left yet
Write a review

No reviews have been left for this product, be the first to leave a review

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS