CART: 0 - £0.00

Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis. Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, deallwn eich bod yn derbyn eu defnydd. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth. / This site uses cookies. By continuing to use the website, we understand that you accept their use. Click here for more information.

Privacy & Cookies Policy        

Here at The Craft and Design Online Shop we are committed to protecting and respecting the privacy of all our customers (and visitors).
                       
The information we collect from customers when making a purchase from our store is used for billing and administration purposes only and will be kept entirely confidential. Any contact information collected will expressly be contact details and payment information (such as credit or debit card). We guarantee that none of this information will be passed onto third parties.
                       
For the purposes of analysing web traffic and to improve the site in general we may store information regarding visitor’s ISP domain, the time accessed and the pages visited.                      

Should you have any queries relating to our Privacy Policy, please contact us at aberartshop@aber.ac.uk

Cookies set by The Craft and Design Online Shop

                       
Cookies are small files placed on your web-enabled device while browsing the internet which aim to improve your browsing experience.  For example:
                                   
For more information on these small files, you can read more on the Direct Gov website by following this link: Internet browser cookies - what they are and how to manage them.
 
 
Below we have listed the cookies used on this website as well as their use and how long they will last.

Cookies Collected By The Craft and Design Online Shop

 
Cookies Collected By Third Parties
   

Polisi Cwcis a Phreifatrwydd

Yma yn y Siop Grefft a Dylunio ar-lein ‘rydym yn ymroddeddig i ddiogelu a pharchu preifatrwydd ein holl gwsmeriaid (ac ymwelwyr).  
                       
Defnyddir y wybodaeth a gesglir oddi wrth gwmeriaid pan maent yn prynu eitem o’n siop at bwrpasau bilio a gweinyddu yn unig ac fe’i cedwir yn gwbl gyfrinachol. Cyfyngir unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir at fanylion cyswllt a manylion talu (megis cerdyn credyd neu ddebyd).  ‘Rydym yn gwarantu na fydd y wybodaeth hon yn cael ei throsglwyddo ymlaen i unrhyw drydydd barti.
                       
At bwrpasau dadansoddi traffig ar y we ac er mwyn gwella’r wefan yn gyffredinol efallai y byddwn yn storio gwybodaeth ynglyn â maes ISP yr ymwelydd, amseru’r ymweliad a’r tudalennau yr ymwelwyd â hwy.  
Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglyn â’n Polisi Preifatrwydd, cysylltwch â ni ar aberartshop@aber.ac.uk