Poetry Pamphlet - 'Ten Poems from Wales' / Pamffled Barddoniaeth - 'Deg Cerdd o Gymru’

Product code: 9781907598166
Out of stock
£4.95
Sori, mae’r eitem hon unai allan o stoc neu mae’r argaeledd yn gyfyng. | Sorry, this item is either out of stock or of limited availability. Thank you.

'Poetry Pamphlet - 'Ten Poems from Wales'
('Candlestick Press')
Ten Poems from Wales' offers readers who are new to the poetry of Wales, and those who are already in love with it, a glimpse of a rich heritage. Welsh literature is renowned for its beauty, as well as its profound influence on the writings of other cultures.
The ten poems, chosen by Gillian Clarke, range from the seventh to the twenty-first centuries, and give the reader a taste of an ancient and continuing literature. Hedd Wyn's ‘Rhyfel’ (‘War’) is included in its original Welsh form, as well as in translation. Two of the poems, by Paul Henry and Gillian Clarke herself, are previously unpublished.


Gillian Clarke was appointed National Poet for Wales in 2008.
‘Instead of a Card’ poetry pamphlets make perfect presents – unusual and beautiful.


They come with an envelope and bookmark left blank for your message. Interesting and enjoyable to read (probably the only poetry press to be described as “scrumptious” by the Poet Laureate) they make an excellent introduction to the work of contemporary and historic poets.


 

Pamffled Barddoniaeth - 'Deg Cerdd o Gymru’
('Candlestick Press')
Mae Deg Cerdd o Gymru yn cynnig i ddarllenwyr sy’n anghyfarwydd â barddoniaeth Cymru, a’r sawl sy’n ei charu eisoes, gipolwg ar dreftadaeth gyfoethog. Mae llenyddiaeth Cymru’n adnabyddus am ei phrydferthwch, yn ogystal â’i dylanwad dwfn ar ysgrifennu diwylliannau eraill.
Mae’r deg cerdd, a ddewiswyd gan Gillian Clarke, yn amrywio o’r seithfed i’r unfed ganrif ar hugain, gan roi i’r darllenydd blas llenyddiaeth hynafol a pharhaol. Cynhwysir ‘Rhyfel’ Hedd Wyn yn ei ffurf Gymraeg wreiddiol, yn ogystal â chyfieithiad. Nid yw dwy o’r cerddi, gan Paul Henry a Gillian Clarke ei hun, wedi eu cyhoeddi o’r blaen..

Penodwyd Gillian Clarke yn Fardd Cenedlaethol Cymru yn 2008.
Mae’r pamffledi barddoniaeth ‘yn lle cerdyn’ yn gwneud arhegion perffaith - yn anghyffredin ac yn brydferth.

Maent yn dod gydag amlen a nod llyfr gyda lle i roi’ch neges. Yn ddiddorol ac yn bleserus i’w darllen (mwy na thebyg yr unig wasg farddoniaeth i gael ei disgrifio fel “scrumptious” gan y Bardd Llawryfog) maent yn cynnig cyflwyniad rhagorol i waith beirdd cyfoes ac hanesyddol.


 

Brand Candlestick Press
Product Code 9781907598166