Pinhole Photography Creative Kit

Pinhole Photography Creative Kit

£24.99
Only  6 left in stock!
Description

Pecyn Creadigol Ffotograffiaeth Dwll pin

Mae’r pecyn creadigol gwych hwn yn cynnwys popeth sydd ei angen er mwyn cymryd a phrosesu ffotograff dwll pin. Rhowch y camera pren unigryw at ei gilydd, wedyn cymerwch ffotograff yn defnyddio’r papur ffotograffig arbennig a’i brosesu gyda’r datblygydd a’r hylifau sefydlu.  Mae’r pecyn hefyd yn cynnwys gefeiliau a menig yn ogystal â llyfryn yn cynnwys hanes ffotograffiaeth a chyfarwyddiadau syml i arwain ffotograffwyr amatur trwy’r proses diddorol hwn.

Oedran: 14+ | Pwysau: 775 g | Dimensiynau: 270 × 80 × 180 mm


Pinhole Photography Creative Kit

This fabulous Flights of Fancy creative kit contains everything needed to take and process a pinhole photograph. Assemble the unique slot-together wooden camera, then take a photograph using the special photographic paper, and process it with the developer and fixer liquids. Also contains tweezers and gloves as well as a booklet containing the history of photography and easy to follow instructions to guide amateur photographers through this fascinating process.

Age Range: 14+ | Weight: 775 g | Product Dimensions: 270 × 80 × 180 mm

More Details
  • Brand:
    Lagoon
  • Product Code:
    5060008858091
product review overlay image

Customer reviews

No reviews left yet
Write a review

No reviews have been left for this product, be the first to leave a review

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS