Pecyn Creu Doli Balerina | Ballerina Doll Making Kit

Pecyn Creu Doli Balerina | Ballerina Doll Making Kit

£0.00
Only  1 left in stock!
Description

Pecyn Creu Doli Balerina

Gwnewch eich doli hyfryd eich hun!

Rhowch enw iddi gyda thystysgrif eni!

​Mae’n gyfeilles wych!

Blwch yn cynnwys: corff meddal 1 ddoli, gwlân, les binc, wen ac arian, rhuban, tystysgrif eni, glud, tâp ludiog ddwbl, templed wyneb, penseli lliw, cyfarwyddiadau manwl.

Mae’r pecyn yn cynnwys 3 rhuban gwahanol: rhuban esgid, rhuban gwregys, a rhuban leotard. Yn creu doli 22cm o hyd.

Oedran 8+


Ballerina Doll Making Kit

Make your own adorable doll!

Name it with a birth certificate!

​It's a great companion!

Box Contains: 1 soft body doll, wool, pink, white and silver lace, ribbon, birth certificate, glue, double adhesive tape, face template, colour pencils, detailed instructions.

This kit contains 3 different ribbons: shoe ribbon, belt ribbon, and leotard ribbon. Makes a doll of 22cm.

Ages 8+

More Details
  • Product Code:
    4893156027313
product review overlay image

Customer reviews

No reviews left yet
Write a review

No reviews have been left for this product, be the first to leave a review

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS