Pecyn Anifeiliaid Fferm Plastisîn | Plasticine Farm Animals Kit

Pecyn Anifeiliaid Fferm Plastisîn | Plasticine Farm Animals Kit

£8.99
Only  10 left in stock!
Description

Pecyn Anifeiliaid Fferm Plastisîn

Gall plant 5 oed a throsodd fwynhau gwneud eu holl hoff anifeiliaid a chreu fferm gyda’r pecynnau modelu gwych hyn sy’n cynnwys 5 lliw o Blastisîn, cyfarwyddiadau sy’n hawdd eu dilyn a thwlsyn modelu.

Oedran: 5+ | Pwysau: 340g | Dimensiynau: 55 × 55 × 150 mm


Plasticine Farm Animals Kit

Children aged 5 and upwards can enjoy making all their favourite animals and create a menagerie with these fabulous modelling kits that contain 5 colours of Plasticine, easy-to-follow instructions and a modelling tool.

Age Range: 5+ | Weight: 340g | Product Dimensions: 55 × 55 × 150 mm

More Details
  • Brand:
    Lagoon
  • Product Code:
    677666020927
product review overlay image

Customer reviews

No reviews left yet
Write a review

No reviews have been left for this product, be the first to leave a review

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS