Origami String Lights - 4M

£14.99

Add an artistic touch to these string lights with beautiful origamis. Use them to decorate your bedroom to help you drift off into beautiful dreamland filled with butterflies, birds and flowers.

Adult supervision required.

Contents: 150cm sting lights with 100 light bulbs
10 sheets origami paper
Adhesive tape
Detailed Instructions

Scissors required - not included.

Small parts - please keep away from under 3's. Use only string lights provided with kit. Other lights may generate too much heat and create a fire hazard.


Ychwanegwch gyffyrddiad artistig i’r goleuadau llinyn hyn gydag origamis hyfryd. Addurnwch eich ystafell wely i’ch helpu i freuddwydio am bili-palod, adar a blodau.


Angen goruchwyliaeth oedolyn.

 

Cynnwys: 150cm o oleuadau llinyn gyda 100 o fylbiau
10 dalen o bapur origami
Tâp gludiog
Cyfarwyddyd manwl

Siswrn - heb eu cynnwys.


Darnau bach - dim yn addas ar gyfer plant o dan 3 oed.  Defnyddiwch y goleuadau a ddarperir yn unig - gall goleuadau eraill achosi perygl tân.

Technical specifications

Brand 4M
Condition New