OK Play Duel

OK Play Duel

£12.99
Only  1 left in stock!
Description

Gornest OK Play

Y gêm deithio berffaith i ddau chwaraewr ar unrhyw achlysur. Jyst cymerwch stac o deils a rhowch nhw i lawr nes eich bod yn cael 5 mewn rhes. Hawdd drosben … ond yn anffodus mae’r chwaraewr arall yn ceisio gwneud yr union un peth!

‘Nawr bydd rhaid i chi boeni am le mae nhw’n mynd a beth mae nhw’n cynllunio, y cyfan ar ford sydd heb unrhyw ffiniau o gwbl. Fel y ffeindiwch allan yn fuan dyma gêm sy’n hawdd iawn ei dysgu – ond yn hynod anodd ei hennill.

Ceisiwch fod y cyntaf i gipio llinell syth neu groeslinol o bump o’ch teils. Os ydych yn rhedeg allan o deils, gallwch eu gosod i lawr eto nes bod rhywun yn ennill.

Oedran 8+ | Chwaraewyr: 2 | 10 munud  o amser chwarae


OK Play Duel

The perfect travelling game for two players in any occasion. Just grab a stack of tiles and keep laying them down until you hit five in a row. Easy as pie… or at least it would be. Unfortunately, the other player opposite you is trying to do the exact same thing!

Now you’ll have to worry about where they’re going and what they’re planning, all on a board with absolutely no boundaries. As you’ll soon find out it’s a game that’s very easy to learn – but tricky to win.

Try to sneak a straight or diagonal line of five or your tiles before your opponent. If you run out of tiles, you can reposition them until someone wins.

Ages 8+ | Players: 2 | 10 minutes play time

More Details
  • Brand:
    Big Potato
  • Product Code:
    5060579760212
product review overlay image

Customer reviews

No reviews left yet
Write a review

No reviews have been left for this product, be the first to leave a review

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS