OK Play

OK Play

£15.00
Sori, mae’r eitem hon unai allan o stoc neu mae’r argaeledd yn gyfyng. | Sorry, this item is either out of stock or of limited availability. Thank you.
Out of Stock
Description

Gêm Deils 5-Mewn-Rhes Hynod Afaelgar

Mae OK Play yn hawdd i’w chwarae, ond yn anodd i’w hennill. Mae hyd at dri chwaraewr arall yn ceisio’ch blocio a chymryd eich teils. Eich tasg yw i greu llinell wastad, fertigol neu groeslinol o bum teil yn eich lliw eich hun.

Y gêm ddelfrydol i gario o gwmpas. Gallwch ei chlipio i’ch bag a mynd â hi i’r traeth, y dafarn, yr ysgol … unrhyw le ond y lleuad!

Oedran: 8+ | Chwaraewyr: 2-4 | 15 munud o amser chwarae


A Super-Addictive 5-In-A Row Tile Game

OK Play is easy to play, but hard to win. Up to three other players are trying to block you and sneak tiles of their own. In an OK Play game your mission is to make a horizontal, vertical or diagonal line of five tiles in your colour.

The ultimate travel game. Clip it to your bag and take it to the beach, pub, school…anywhere but the moon. OK Play would float off.

Age: 8+ | Players: 2-4 | 15 minutes play time
 

More Details
  • Brand:
    Big Potato
  • Product Code:
    643690762867
product review overlay image

Customer reviews

No reviews left yet
Write a review

No reviews have been left for this product, be the first to leave a review

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS