Myddfai Trading Company

The Company was founded in 2010 as a Social Enterprise. Its aim is to support economic activity and rural regeneration through its trading activity. Purchasing these products enables the company to recycle part of its profits back into regeneration in the community of Myddfai and the surrounding areas and raise the profile of rural regeneration in Wales and beyond.
 
Sefydlwyd y Cwmni yn 2010 fel Menter Gymdeithasol. Ei fwriad yw i gefnogi gweithgaredd economaidd ac adfywiad gwledig trwy ei weithredu masnachol.  Mae prynu’r cynnyrch hwn yn galluogi’r cwmni i ailgylchu rhan o’i elw yn ôl i adfywiad yng nghymuned Myddfai a’r cylch ac i godi proffil adfywiad gwledig yng Nghymru a thu hwnt.