Musica - CD Cerddoriaeth Delyn Ganoloesol Gymreig | Welsh Medieval Harp Music CD

Product code: 5065001177101
Out of stock
£14.00
Sori, mae’r eitem hon unai allan o stoc neu mae’r argaeledd yn gyfyng. | Sorry, this item is either out of stock or of limited availability. Thank you.

A recording of Welsh Medieval Harp Music from the Robert ap Huw manuscript by Bill Taylor with essays by Robert Evans and Bill Taylor.

In 1613 Robert ap Huw of Anglesey copied part of William Penllyn's manuscript of harp tablature. This is the earliest surviving body of European harp music and contained Welsh bardic harp music from the 14th - 16th centuries. A combination of scholarship and imagination has enabled the reconstruction and interpretation of this unique music, played on historical harps.

1 CD.Recordiad o Gerddoriaeth Delyn Ganoloesol Gymreig o lawysgrif Robert ap Huw gan Bill Taylor gydag ysgrifau gan Robert Evans a Bill Taylor.

Ym 1613 bu Robert ap Huw o Ynys Môn yn copïo rhan o lawysgrif William Penllyn o dabl nodiant y delyn. Dyma’r corff cynharaf o gerddoriaeth delyn Ewropeaidd a cherddoriaeth delyn farddol Gymreig i oroesi o’r bedwaredd ganrif ar ddeg i’r unfed ganrif ar bymtheg. Bu cyfuniad o ysgolheictod a dychymyg yn caniatau adluniad a dehongliad o’r gerddoriaeth unigryw hon, a chwaraeir ar delynau hanesyddol.

1 CD

Brand Musica
Product Code 5065001177101