Moleskine

The Legendary Notebook

Mae hanes Moleskine® yn seiliedig ar ddau gynhwysyn syml: creadigedd a dychymyg. Dechreuodd y cyfan flynyddoedd maith yn ôl, gydag eitem ddu, maint poced, a oedd yn gynnyrch traddodiad hir. Y nodlyfr   Moleskine®, mewn gwirionedd, yw etifedd ac olynydd  y nodlyfr chwedlonol a ddefnyddiwyd gan artistiaid a meddylwyr dros y ddwy ganrif ddiwethaf: yn eu mysg Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Ernest Hemingway a Bruce Chatwin. Yn gymar teithio ffyddlon a defnyddiol, 'roedd y nodlyfr yn cynnwys sgetshis, nodiadau, straeon a syniadau a ddaethant un diwrnod yn baentiadau enwog neu'n dudalennau llyfrau gwerthfawr. 

The Moleskine® story is based on two simple ingredients: creativity and imagination. It all started many years ago, with a pocket-sized black object, the product of a great tradition. The Moleskine® notebook is, in fact, the heir and successor to the legendary notebook used by artists and thinkers over the past two centuries: among them Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Ernest Hemingway, and Bruce Chatwin. A trusted and handy travel companion, the notebook held invaluable sketches, notes, stories, and ideas that would one day become famous paintings or the pages of beloved books.