Make Your Own Clock Kit

£12.00

Colourful cogs are assembled in the clear plastic case, to make a fantastic mechanical clock. With easy to follow, illustrated instructions the kit is suitable for children as young as six, forming a fun and educational project. Complete with a swinging pendulum and shiny bell, the finished clock will take pride of place in any child's bedroom or playroom.

Size: 21cm.

Age 6 upwards.

This is a mechanical clock - no batteries required.Cyflwynir cogiau lliwgar yn y casyn plastig clir, i greu cloc mecanyddol gwych. Gyda chyfarwyddyd sy’n hawdd i’w ddilyn mae’r pecyn yn addas ar gyfer plant 6 oed a throsodd, yn ffurfio prosiect hwyliog ac addysgol. Gyda phendil sy’n siglo a chloch ddisglair, bydd y cloc gorffenedig yn edrych yn grêt mewn unrhyw ystafell wely neu ystafell chwarae.

Maint: 21cm.

Yn addas ar gyfer 6 oed a throsodd.

Mae hwn yn gloc mecanyddol - dim angen batris.

Technical specifications

Brand Tobar
Condition New