Lizzie Spikes - Aberystwyth

£40.00

ABERYSTWYTH - print of an original by Aberystwyth based artist Lizzie Spikes
Signed and dated by the artist.

 

Presented in a light wooden veneer frame approx: 320 x 420 x 28mm
Print size is A4

Printed to order at the National Library of Wales.The National Library prints on Hahnemühle 308gm photo rag (fine art) paper, It’s considered the “industry standard” for fine art printing.
The printer they use is a 12 ink Epson 7900. The inks are light fast (pigmented) meaning that they don’t fade in light, We believe they can last for 200 years+.

 

ABERYSTWYTH - print o lun gwreiddiol gan yr artist o Aberystwyth Lizzie Spikes
Arwyddwyd gan yr artist.


Cyflwynir mewn ffrâm bren ysgafn tua: 320 x 420 x 28mm
Maint y print yw A4

Argreffir ar gais yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae’r Llyfrgell yn printio ar bapur arbennig Hahnemühle 308gm. Ystyrir y papur hwn fel papur safonol y diwydiant ar gyfer gwaith celfyddydau cain. Mae’r peiriant a ddefnyddir yn Epson 7900 12 inc. Mae’r inciau’n bigmentog sy’n golygu nad ydynt yn pylu yn y golau. Credwn y gallant gadw eu lliw am 200 mlynedd+.