Laughing Bird Soaps

Mae'n bleser cynnig sebonau gan gwmni Laughing Bird Body Care sydd â'i leoliad yng Ngogledd Cymru. Mae'r cwmni wedi creu amrediad o eitemau moethus, llesol a fforddiadwy. Mae'r sebonau yn cynnwys llaeth y geifr y mae'r cwmni yn berchen arnynt, Mitzu a YumYum, ac mae'r olew palmwydd a ddefnyddir yn un arbennig sy'n cefnogi cynhyrchiad palmwydd cynaliadwy trwy'r Rhaglen Balmwydden Werdd.

Delighted to offer soaps from Laughing Bird Body Care, based in North Wales. Laughing Bird have created a range of luxurious, wholesome and affordable body care products and the soaps contain goats milk from Laughing Bird's own Anglo Nubian Goats, Mitzu and YumYum, and the palm oil used is Prep TM Palm which supports sustainable palm production through the Green Palm programme.