Laughing Bird - Woodland Soap/ Sebon Coetir

Product code: 5060382030267
Out of stock
£3.99
Sori, mae’r eitem hon unai allan o stoc neu mae’r argaeledd yn gyfyng. | Sorry, this item is either out of stock or of limited availability. Thank you.

Made in Wales with rich and creamy goat’s milk and flavoured with a blend of essential oils. /  Gwnaethpwyd yng Nghymru gyda llaeth gafr cyfoethog ac hufennog a gyda blas cyfuniad o olewon hanfodol.
 

Woodland Soap 150g
This soap echoes the scent of a woodland stroll with amyris, cedarwood, pettigrain and a hint of lemongrass. Made with rich and creamy milk from Laughing Bird's goats along with unrefined shea and cocoa butters for a cleansing bathtime treat

Sebon Coetir 150g
Mae’r sebon hwn yn adleisio persawr tro yn y goedwig gydag amyris, cedrwydden, pettigrain ac elfen o wellt lemwn. Gwnaethpwyd gyda llaeth cyfoethog ac hufennog geifr Laughing Bird ynghyd â menyn shea a choco amhuredig ar gyfer gwledd ymolchi.

Technical specifications

Brand Laughing Bird
Code 5060382030267
Condition New