Laughing Bird - Spice Soap/ Sebon Sbeis

Product code: 5060382030229
Out of stock
£3.99
Sori, mae’r eitem hon unai allan o stoc neu mae’r argaeledd yn gyfyng. | Sorry, this item is either out of stock or of limited availability. Thank you.

Made in Wales with rich and creamy goat’s milk and flavoured with a blend of essential oils.  /  Gwnaethpwyd yng Nghymru gyda llaeth gafr cyfoethog ac hufennog a gyda blas cyfuniad o olewon hanfodol.
 

Spice Soap 150g
Spicy and stimulating with sweet orange, cinnamon and a dash of clove, nutmeg and pettigrain. A satisfying soap for a winter evening’s bath or a warming morning shower

Sebon Sbeis 150g
Sbeislyd ac ysgogol gydag oren melys, sinamon ac elfen o glof, nytmeg a pettigrain. Sebon boddhaol ar gyfer bath yr hwyr neu gawod gynhesol y bore.

Technical specifications

Brand Laughing Bird
Code 5060382030229
Condition New