KidzLabs - Cloc Tatws | Potato Clock

£13.99

What! No batteries? Be a scientist as you discover how to power this digital clock using potatoes. Experiment to find out what other substances will power the clock - you'll be amazed!

Suitable for ages 8 upwards.

Children love these fascinating mechanical kits from Kidzlabs. Educational and Innovative, they will trigger children's minds about science and mechanics. All easy to assemble and fun to explore.


Beth! Dim batris? Byddwch yn wyddonydd wrth i chi ddarganfod sut i bweru’r cloc digidol hwn yn defnyddio tatws! Arbrofwch  i ffeindio allan pa sylweddau eraill sy’n gallu pweru’r cloc - cewch eich syfrdanu!

Yn addas ar gyfer plant dros 8 oed.

Mae plant wrth eu bodd efo’r pecynnau mecanyddol hyn o Kidzlabs. Yn addysgol ac yn ddyfeisgar ac yn gwneud iddynt ymddiddori mewn gwyddoniaeth a mecaneg. Yn rhwydd ac yn hwyliog.

Brand Kidzlabs