T'Rydym ar gau ar hyn o bryd. Bydd archebion a wneir 'nawr yn cael eu hanfon allan ar: anhysbys --- We are currently closed. Orders placed now will be despatched on: Unknown

Jennifer Hall

Serameg Briddwaith o stiwdio Jennifer Hall yng Nghanolbarth Cymru.


Earthenware Ceramics from the mid Wales studio of Jennifer Hall.

Yn ystod fy ngradd B.A (Anrhydedd) yn Sefydliad Addysg Uwch Caerdydd astudiais serameg o dan arweiniad Michael Casson , Peter Starkey a Geoffrey Swindell.  Yno datblygais ddiddordeb mewn taflu crochenwaith priddwaith defnyddiol. Ar ôl graddio ym 1994 cefais fy nghyflogi yng Nghrochendy Gwili yn Sir Gâr. Gweithiais yno fel taflydd ac addurnwr am ddwy flynedd cyn symud i swydd  Buckingham a sefydlu fy stiwdio fy hun yn ystod 1997. Yn ystod 2001 sefydlais grochendy newydd yng Nghanolbath Cymru. 'Rwy'n cynhyrchu amrediad eang o ddarnau yn defnyddio clai priddwaith coch wedi'i addurno gyda chyfuniad o slipiau sy'n mynd trwy wahanol brosesau.
 

During my B.A(Hons) Degree at Cardiff Institute of Higher education I studied ceramics under the guidance of Michael Casson , Peter Starkey and Geoffrey Swindell. There I discovered a passion for throwing functional earthenware pottery. After graduating in 1994 I gained employment at Gwili Pottery in Carmarthenshire. I worked here as a thrower and decorator for two years before moving to Buckinghamshire and setting up my own pottery during 1997. During 2001 I set up a new pottery in Mid Wales. I produce a wide range of pieces using red earthenware clay decorated with a combination of slips which are dipped, trailed and sgraffitoed.

0 Products

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS