It Came to Pass - Margaret Jones

Out of stock
£9.99
Sori, mae’r eitem hon unai allan o stoc neu mae’r argaeledd yn gyfyng. | Sorry, this item is either out of stock or of limited availability. Thank you.

An Autobiography by Margaret Jones. (Paperback).

"This is the story of a person who describes herself as ordinary; in reality, however, it is the story of an 'ordinary' person with extraordinary gifts: the honest story of an educated and cultured woman born and bred in England but who has long been adopted and loved in Wales. A fascinating story written in a style, which is both direct and warm, lively, inviting and inspiring. It is a book which invites the reader to read - and enjoy reading - from the very first sentence. The story of the remarkable career and achievements of a very talented artist who began painting in earnest when she was almost sixty years of age, but who went on to win the prestigious Welsh Books Council's Tir na n-Óg Prize on five occasions and continued painting well into her late eighties."
Dr Robin Gwyndaf, Honorary Research Fellow, St Fagans, National History Museum, Wales.

Hunangofiant gan Margaret Jones. (Clawr meddal).

"Dyma stori rhywun sy’n disgrifio ei hun fel person cyffredin; ond mewn gwirionedd, mae’n stori am rywun ‘cyffredin’ sy’n meddu ar dalentau eithriadol: stori onest dynes addysgedig a diwylliedig a anwyd a magwyd yn Lloegr ond sydd erbyn hyn wedi cael ei mabwysiadu a’i charu yng Nghymru. Stori hynod diddorol wedi’i hysgrifennu mewn dull uniongyrchol a chynhesol sydd hefyd yn fywiog, deniadol ac ysbrydoledig. Mae’n llyfr sy’n gwahodd y darllenydd i ddarllen - ac i fwynhau darllen - o’r frawddeg gyntaf oll. Hanes gyrfa a chyflawniadau arbennig artist hynod dalentog a ddechreuodd baentio o ddifrif pan ‘roedd bron yn drigain oed, ac a aeth ymlaen i ennill Gwobr Tir na n-Óg y Cyngor Llyfrau pum gwaith gan barhau i baentio ymhell i’w hwythdegau hwyr.”
Y Dr Robin Gwyndaf, Cymrawd Ymchwil Mygedol, Amgueddfa Hanes Genedlaethol San Ffagan.