Hinterland 2/ Y Gwyll 2

Product code: 5027035015019
£19.99

Atmospheric and disturbing, this is a detective drama of poetry and scale, a story of blood, soil and belonging. This is Hinterland.

Available in Welsh with English subtitles (Y Gwyll) or English (Hinterland) with some Welsh subtitled in English

 

Yn atmosfferig ac yn ofidus, mae hon
yn ddrama ditectif llawn barddoniaeth, yn stori am waed, pridd a pherthyn. Dyma hanfod y Gwyll.

Ar gael yn y Gymraeg gydag is-deitlau Saesneg (Y Gwyll) neu yn Saesneg (Hinterland) yn cynnwys ychydig o Gymraeg gydag is-deitlau Saesneg.

Condition New
Product Code 5027035015019