Halen Môn - Bar Siocled NomNom | NomNom Chocolate

Product code: 724120106274
Out of stock
£4.25
Sori, mae’r eitem hon unai allan o stoc neu mae’r argaeledd yn gyfyng. | Sorry, this item is either out of stock or of limited availability. Thank you.


Single 85g Chocolate bar from NomNom Chocolate. Ridiculously Good Chocolate. Hand made in West Wales with cocoa sourced from a single region to give it a beautifully unique character.

Flavoured with Anglesey Sea Salt.
 

Cocoa beans (Vietnam), sugar, whole milk powder, vanilla, Halen Môn pure sea salt, Halen Môn oak smoked sea salt, Beech smoke extract.
Cocoa solids 45% minimum, Milk solids 19% minimum.
Made in an kitchen that handles nuts


Bar Siocled NomNom 85g. Siocled Arbennig o Flasus. Gwneir â’r llaw yng Ngorllewin Cymru gyda choco a ddaw o un rhanbarth benodol er mwyn sicrhau cymeriad unigryw hyfryd.
Gyda blas halen môr Môn.


Ffa coco (Fietnam), siwgwr, powdr Llaeth cyflawn, fanila, halen môr pur Halen Môn, Halen Môr mwg derwen Halen Môn, trwyth mwg ffawydden.
Soledau coco isafrif 45%, Soledau Llaeth isafrif 19%

Paratowyd mewn cegin sy’n trin cnau

Brand Nom Nom
Product Code 724120106274