Gwerthu yn Ffair Grefftau’r Gaeaf 2019 | Selling at the Winter Craft Fair 2019

 Ffair Grefftau ac Anrhegion y Gaeaf - Galwad am Wneuthurwyr!

15 Tachwedd - 23 Rhagfyr 2019

Mae Ffair Grefftau ac Anrhegion flynyddol Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar agor saith dydd yr wythnos am dros bum wythnos yn ystod y cyfnod siopa prysur o gwmpas y Nadolig. Mae'n darparu cyfle gwych i werthu nwyddau yn cynnwys gemwaith, serameg, gwaith coed, ffotograffiaeth, printiau, gwaith metel, gwaith llechen, tecstiliau a bwydydd, a sicrheir bod amrediad y cynnyrch yn gytbwys er mwyn helpu macsimeiddio'ch gwerthiannau. Mae'r Ganolfan yn gwerthu'ch gwaith ar eich rhan, felly'r unig amser y gofynnir i chi fod yn bresennol yw i osod eich stondin i fyny a'i hailstocio.

'Rydym yn edrych am wneuthurwyr sy'n gweithio yng Nghymru i fod yn rhan o'r Ffair. Felly os oes gennych rhywbeth gwych i gynnig ac 'rydych am ehangu'ch marchnad, cysylltwch â ni!

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1 Medi 2019 a cheir rhagor o fanylion yma neu drwy gysylltu â ni ar 01970 622895 neu / aberartshop@aber.ac.uk

Winter Craft and Gift Fair - Call for Makers!
15 November - 23 December 2019

Aberystwyth Arts Centre’s annual Winter Craft & Gift Fair opens seven days a week for over five weeks in the busy present buying period around Christmas. It provides a fantastic selling opportunity incorporating jewellery, ceramics, woodwork, photography, prints, metalwork, slate, textiles and foodstuffs, and the range is balanced to help maximise your sales. The Arts Centre sells your work for you, so you need only attend to set up your work and restock.

We are looking to select makers working in Wales to be part of the fair. So if you have a great product and would like to widen your market please get in touch!

The closing date for applications is 1 September 2019 and further details are available here or by contacting us on 01970 622895 or/aberartshop@aber.ac.uk 
Showing 1 of 1 results