Gwerthu yn Ffair Grefftau’r Gaeaf 2019 | Selling at the Winter Craft Fair 2019 

Ffair Grefftau ac Anrhegion y Gaeaf - mae angen Cynhyrchwyr!


19 Hydref - 23 Rhagfyr 2018

Mae Ffair Grefftau ac Anrhegion y Gaeaf ar agor saith dydd yr wythnos am dros wyth wythnos yn y cyfnod siopa prysur cyn y Nadolig. Mae’n cynnig cyfle gwych i werthu’ch cynnyrch gyda thros 110,000 o ymwelwyr yn debygol o alw heibio. Mae’r Ffair yn cynnwys gemwaith, serameg, gwaith coed, ffotograffiaeth, printiau, gwaith metel, llechen, tecstiliau a bwydydd, a cheir cydbwysedd o wahanol eitemau er mwyn macsimeiddio’ch gwerthiannau. Mae’r Ganolfan yn gwerthu’ch gwaith ar eich rhan, felly ‘does ond angen i chi fod yn bresennol i osod i fyny ac i ail stocio.

‘Rydym yn edrych am gynhyrchwyr sy’n gweithio yng Nghymru i gymryd rhan. Felly os oes gennych eitem wych yr ydych yn awyddus i’w gwerthu, cysylltwch â ni!  

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 13 Awst 2018 a cheir rhagor o fanylion yma neu drwy gysylltu ag Andy Pye 01970 622895 / aberartshop@aber.ac.uk
Winter Craft and Gift Fair - Call for Makers!19 October - 23 December 2018

Aberystwyth Arts Centre’s annual Winter Craft & Gift Fair opens seven days a week for over eight weeks in the busy present buying period around Christmas. It provides a fantastic selling opportunity with over 110,000 visitors expected throughout the run. The Fair incorporates jewellery, ceramics, woodwork, photography, prints, metalwork, slate, textiles and foodstuffs, and the range is balanced to help maximise your sales. The Arts Centre sells your work for you, so you need only attend to set up your work and restock.

We are looking to select makers working in Wales to be part of the fair. So if you have a great product and would like to widen your market please get in touch!

The closing date for applications is 13 August 2018 and further details are available here or by contacting Andy Pye 01970 622895 / aberartshop@aber.ac.uk

Showing 1 of 1 results