Grab & Go Connect 4

Grab & Go Connect 4

£5.99
Sori, mae’r eitem hon unai allan o stoc neu mae’r argaeledd yn gyfyng. | Sorry, this item is either out of stock or of limited availability. Thank you.
Out of Stock
Description

Enillwch ar daith gyda’r fersiwn gryno hon o’r gêm glasurol!

Pan ‘rydych wedi gorffen am y dydd, mae’n hawdd i storio’r darnau yn y colofnau a phlygu’r blychau ar y grid chwarae. Gallwch fwynhau hwyl Connect 4 unrhyw le pan ‘rydych yn chwarae gyda Grab & Go!

Oedran: 6+ | Chwaraewyr: 2

Rhybudd: Darnau bach – dim yn addas i blant o dan 36 mis.


Win on the go with this compact version of the classic game!

When the game is done for the day, it’s easy to store the checkers in the columns and fold up the trays on the playing grid. You can have Connect 4 fun anywhere when you play with Grab & Go!

Age: 6+ | Players: 2

Warning: not suitable for children under 36 months. Small parts - choking hazard

More Details
  • Brand:
    Asmodee
  • Product Code:
    5010994861988
product review overlay image

Customer reviews

No reviews left yet
Write a review

No reviews have been left for this product, be the first to leave a review

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS