Glow-in-the-Dark Solar System Mobile Making Kit From Kidz Labs

£12.99


Make and hang your own 42cm x 42cm Solar System mobile. Watch it glow and revolve in the dark. Explore the galaxy as you let your imagination run wild.

Suitable for ages 8 upwards.

Children love these fascinating mechanical kits from Kidzlabs. Educational and Innovative, they will trigger children's minds about science and mechanics. All easy to assemble and fun to explore.

Crëwch eich symudyn Cyfundrefn Heulol 42cm x 42cm eich hun. Gwyliwch ef yn disgleirio ac yn troi yn y tywyllwch. Archwiliwch yr alaeth hyd at eithaf eich dychymyg.

Yn addas ar gyfer 8 oed a throsodd.


Mae plant wrth eu bodd efo’r pecynnau mecanyddol hyn o Kidzlabs. Yn addysgol ac yn ddyfeisgar ac yn gwneud iddynt ymddiddori mewn gwyddoniaeth a mecaneg. Yn rhwydd ac yn hwyliog.

Technical specifications

Brand Kidzlabs
Condition New