Engenius Contraptions - Perpetual Marble Run

Engenius Contraptions - Perpetual Marble Run

£29.99
Only  3 left in stock!
Description

Mae’r gêm farblis wych hon wedi’i chreu o bren haenog, gyda’r holl ddarnau yn dod mewn haenau a dorrir gyda laser - jyst dilynwch y set syml o luniau i’w gwthio a’u ffitio at ei gilydd. Gydag amser adeiladu o 1-2 awr, rhowch y  rhediad troellog a’r trac igam-ogam at ei gilydd cyn ychwanegu’r motor trydan. Codir y marblis i dop y lifft, gan ddisgyn i lawr y droell ac wedyn i lawr y trac igam-ogam...wedyn yn ôl i’r droell i ddechrau eto, mewn symudiad diddiwedd.

Oedran: 10+ | Pwysau: 860g | Mae angen: 2 x Batri AA (heb eu cynnwys)


This simply brilliant marble run is made of plywood, with all the parts coming laser-cut in sheets - just follow the simple set of pictures to push-fit them together. With a build time of 1-2 hours, assemble the spiral run and zig-zag before adding the electric motor. The marbles are raised to the top of the lift, descending down the spiral then down the zig-zag track...then back up to the spiral to start again, in perpetual motion.

Age: 10+ | Weight: 860g | Requires: 2 x AA Batteries (Not Included)

More Details
  • Brand:
    Engenius Contraptions
  • Product Code:
    5015766081007
product review overlay image

Customer reviews

No reviews left yet
Write a review

No reviews have been left for this product, be the first to leave a review

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS