Duncan Browning

Detholiad o lestri bwrdd crochenwaith caled Splash oddi wrth Duncan a Karen Browning - o Gwmystwyth, ger Aberystwyth. Addurnir y darnau â’r llaw gyda brwsh Tsieineaidd ac felly mae pob darn yn unigryw. 

Selection of Splash design stoneware tableware from Duncan and Karen Browning - based in Cwmystwyth, near Aberystwyth. The decoration is applied by hand with a Chinese brush and so each piece is unique.

 
Showing 1 of 1 results