Delivery Details                                Cymraeg

1. Uk Deliveries                                     

Orders will normally be despatched within 1 to 2 business days.
Estimated delivery time for most orders in the UK will be 3 to 5 days after dispatch.
There will be a standard delivery charge of £4.99 for all mainland UK deliveries
Additional charges apply for delivery to the  Highlands and Islands.
Free UK deliveries for orders over £49.

2. Non UK Deliveries

We are currently unable to accept orders for delivery to non UK addresses.


 Manylion Dosbarthu

1.  Dosbarthu yn y DU

Dosberthir nwyddau fel rheol o fewn 1 - 2 ddiwrnod gwaith.
Gallwch ddisgwyl derbyn nwyddau yn y DU rhwng 3 - 5 niwrnod ar ôl eu dosbarthu.
Codir cost dosbarthu safonol o £4.99 ar gyfer nwyddau yn y DU
Codir costau ychwanegol ar gyfer dosbarthu yn yr Ucheldiroedd a’r Iseldiroedd.
Dosberthir nwyddau’n rhad ac am ddim yn y DU mewn achos archebion dros £49.

2.    Nwyddau na ddoserthir yn y DU

 Ni allwn dderbyn archebion ar gyfer dosbarthu i gyfeiriadau nad ydynt yn y DU ar hyn o bryd.