CART: 0 - £0.00

Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis. Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, deallwn eich bod yn derbyn eu defnydd. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth. / This site uses cookies. By continuing to use the website, we understand that you accept their use. Click here for more information.

Delivery Details                                Cymraeg

1. Uk Deliveries                                     

Orders will normally be despatched within 1 to 2 business days.
Estimated delivery time for most orders in the UK will be 3 to 5 days after dispatch.
There will be a standard delivery charge of £4.99 for all mainland UK deliveries
Additional charges apply for delivery to the  Highlands and Islands.
Free UK deliveries for orders over £49.

2. Non UK Deliveries

We are currently unable to accept orders for delivery to non UK addresses.


 Manylion Dosbarthu

1.  Dosbarthu yn y DU

Dosberthir nwyddau fel rheol o fewn 1 - 2 ddiwrnod gwaith.
Gallwch ddisgwyl derbyn nwyddau yn y DU rhwng 3 - 5 niwrnod ar ôl eu dosbarthu.
Codir cost dosbarthu safonol o £4.99 ar gyfer nwyddau yn y DU
Codir costau ychwanegol ar gyfer dosbarthu yn yr Ucheldiroedd a’r Iseldiroedd.
Dosberthir nwyddau’n rhad ac am ddim yn y DU mewn achos archebion dros £49.

2.    Nwyddau na ddoserthir yn y DU

 Ni allwn dderbyn archebion ar gyfer dosbarthu i gyfeiriadau nad ydynt yn y DU ar hyn o bryd.