David Small - Mwg | Mug

Out of stock
£14.00
Sori, mae’r eitem hon unai allan o stoc neu mae’r argaeledd yn gyfyng. | Sorry, this item is either out of stock or of limited availability. Thank you.

Affordable tableware from Ceredigion
based potter David Small.

Details: Height approx 9cm

Please note that as this is handmade, there
will be slight variations in the
colouring of individual pieces.

Photographs of individual pieces can be sent before purchase if required. Please contact the shop on

aberartshop@aber.ac.uk

Llestri bwrdd fforddiadwy gan y crochenydd o Geredigion David Small.

Manylion: Uchder tua 9cms

Noder gan y gwnaethpwyd y gwaith hwn â’r llaw, bydd lliwiau’r darnau unigol ychydig yn wahanol.


Gellir anfon ffotograffau o ddarnau unigol cyn eu prynu pe dymunir. Cysylltwch â’r siop ar
aberartshop@aber.ac.uk 

Brand David Small