T'Rydym ar gau ar hyn o bryd. Bydd archebion a wneir 'nawr yn cael eu hanfon allan ar: anhysbys --- We are currently closed. Orders placed now will be despatched on: Unknown

David Frith

Mae'r Friths wedi gweithio efo'i gilydd ers 1963 pan sefydlwyd eu gweithdy cyntaf yn Ninbych, Gogledd Cymru. Maent yn rhannu ymarferion gwaith, meini prawf, profiadau a syniadau.
 
Ar hyd y blynyddoedd 'roedd y bartneriaeth yn caniatau i'r ddau weithio'n annibynnol ond gyda chysyniad cyffredin - hoffter dwys o'r traddodiad dwyreiniol a'r un agwedd tuag at y proses sgleinio.
Mae David yn defnyddio clai caled ac mae ei waith yn feiddgar, yn bwerus ac wedi'i reoli'n dda.


The Friths have worked together since 1963 when they set up their first workshop in Denbigh, Wales. They are intermingled in working practices, criteria, experiences and thoughts.
 
Throughout these years the partnership allowed each to work independently but with a common concept – a deep sympathy with an oriental tradition and a love of of high fired reduction glazes.
 
David uses stoneware clays and his work is bold, powerful and well controlled.
 


 

0 Products

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS

YN DOSBARTHU TRWY'R BYD | SHIPPING WORLDWIDE

TALIADAU DIOGEL | SECURE PAYMENTS