Cwpanau ailddefnyddiadwy 'Eco to Go©' Reuseable Cups

£4.99

Eco to Go© reusable cups
 
100% natural.

Made form rice husk, (the little shell that rice grows in) and natural resin to make it compact and hard - natural material with no added chemicals

Lasts for year when used correctly, but in conditions of full exposure to nature is totally biodegradable, fertilising the soil and becoming part of nature again

East to clean | Dishwasher safe.

Microwave safe up to 3 minutes if silicon parts are removed

Fits most car cup holders

Silicon Sip Lid


  

Cwpanau ailddefnyddiadwy Eco to Go© 
1
00% naturiol.

Wedi eu gwneud o gibyn reis (y plisgyn bach lle mae'r reis yn tyfu) a resin naturiol i'w gwneud yn gadarn ac yn gryno - deunydd naturiol heb unrhyw gemegion atodol.

Mae'r cwpanau'n para am flwyddyn pan maent yn cael eu defnyddio'n gywir, ond pan maent yn cael eu datgelu'n llawn i natur, maent yn gwbl bydradwy, yn ffrwythloni'r pridd ac yn dod yn rhan o natur unwaith eto.

Yn hawdd i'w glanhau | Yn ddiogel mewn peiriant golchi.

Yn ddiogel mewn meicrodon am hyd at 3 munud pe tynnir y darnau silicon.

Yn addas ar gyfer y rhan fwyaf o ddalwyr cwpanau mewn ceir.

Caead Silicon Sip.